Bu suç türü için belirlenen cezalar, mağdurun yaşına ve suçun niteliğine göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 1 yıldan az hapis cezası öngörülmemektedir. Bu da demektir ki, reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçunda hükmedilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi söz konusu olamaz. 15 yaşını tamamlamış ancak reşit olmayan bir çocukla kuvvet, tehdit, kandırma gibi unsurlar bulunmaksızın gerçekleştirilen cinsel ilişki durumunda, şikayet üzerine fail için 2 ile 5 yıl arası hapis cezası öngörülmektedir. Mağdur ile arasında hukuken evlenme engeli bulunan kişinin işlediği reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda, şikayete gerek olmadan 10 ile 15 yıl arası hapis cezası verilmesi gerekmektedir.

Kast hem cinsel ilişkiye hem de mağdurun yaşına yönelik olması gerekmektedir. Zira özellikle yaş konusunda yanılgıya düşmek Türk Ceza Kanunu’nun 30’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında suçu ortadan kaldırmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, takibi şikâyete bağlı suçlar arasında sınıflandırılmaktadır. Bu suç tipinde, yaşça küçük olan mağdurun kendi şikayeti olmaksızın bir soruşturma başlatılmamaktadır. Suç mağdurunun ebeveyni ya da yasal temsilcisi, yani velisi veya vasisi tarafından yapılan şikayet tek başına yeterli olmayıp, yaşça küçük mağdurun şikayetle ilgili kendi ifadesinin de alınması şarttır. Şikayetin yapılması veya bu haktan vazgeçilmesinde her zaman mağdurun iradesine öncelik verilmelidir.

Kasık kılı ve ci̇nsel taci̇z organlar pikselli hale getirilmeli veya incelenmeli ve tüm katılımcılar 18 yaşın üzerinde olmalıdır. Müstehcen malzemelerin dağıtımı, satışı veya dolaşımı ve pornografik içeriğin 20 yaşın altındaki herhangi birine satışı 293 ve IT Yasası-67B uyarınca yasa dışıdır. Pornografi Küba’da Fidel Castro’nun ülkenin liderliği sırasında yasadışıydı, ancak yasalar 2010’larda rahatlamıştı.

Çünkü 15 yaşını dolduran kişilerin şahsa sıkı sıkıya bağlı olan şikayetten tek başına vazgeçebilecektir. Bu nedenle şikayet hakkı bulunan diğer kişilerin şikayetçi olup olmamasının herhangi bir etkisi olmayacaktır. Cinsel ilişki ise, aktif failin cinsel organını diğer kişinin vücuduna normal veya anormal şekilde sokması durumudur. Suçun şikayete bağı suçlar arasında yer alması dolayısıyla şikayetten vazgeçme davanın düşmesi sonucunu yaratır. Şikayetten vazgeçmek soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılabilir.Soruşturma aşamasında yapılması durumunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda içtima bakımından, zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Eğer eylem aynı kişiye karşı değişik zamanlarda birden fazla kere işlenmişse, Türk Ceza Kanunu’nun 43/1. Bu durumda, failin aynı mağdura karşı gerçekleştirdiği birden fazla cinsel ilişki suçu, zincirleme suç olarak değerlendirilebilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun manevi unsuru kasttır ve bu suç için genel kast yeterlidir.

Cezanın Ertelenmesi

Çocuk yaşta cinsel ilişki suçu rıza olsa da henüz 18 doldurmamış kişi cinsel ilişki kavramını ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı için TCK’da düzenlenmiştir. Brezilya’da pornografik film oyuncuları 18 yaşın üzerinde olmalıdır. Halka açık olarak satıldığında, hayvanlarla cinsel ilişkiye girmeyen pornografik içerik yasaldır.

TMK’nın belirttiği evlenme yasağının bulunduğu kişiler arasındaki cinsel ilişki, Türk Ceza Kanununun 104 maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenmiş olup, burada 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Türk Ceza Kanunu, bireylerin haklarını koruyucu temel yasalar arasında yer almakta olup, kişilere yönelik işlenen suçlar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Özellikle reşit olmayan kişilere karşı işlenen cinsel suçlar, toplumun hassasiyet gösterdiği konuların başında gelir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda içtima hükümleri açısından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Bu kapsamda aynı mağdura yönelik olarak aynı suç işleme kararına bağlı olarak değişik aralıklarla suçun işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanmaktadır. Eğer fail aynı kişiye karşı aynı suç işleme kararıyla suç işlemiyorsa ya da aynı suç işleme kastıyla hareket edip de mağdurlar farklı ise her bir fiil ayrı bir suç oluşturacak ve fail ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Nitekim kanun koyucu bu suçla 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış kişilerin cinsel bütünlüğüne karşı işlenen fiilleri cezalandırma yoluna gitmiştir. Bilindiği üzere uzlaşmaya tabi olan suçlarda fail ve mağdur belirlenen şartlarda anlaşırlarsa yargılama sona ermekte ve şüpheli/sanık ceza almaktan kurtulmaktadır. Şikayete tabi suçlar kural olarak uzlaşmaya tabi olmakla birlikte reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cinsel dokunulmazlığa karşı işlendiğinden istisnai hüküm gereği bu suçtan dolayı uzlaşmaya başvurulması mümkün değildir.

Mesela, proxy’ler VPN’ler ve Tor’un yaptığı gibi ek bir şifreleme düzeyi eklemez, bu nedenle nereye gittiğinizi ve ne izlediğinizi herkes izleyebilir veya görebilir ve kısıtlamalar yerinde kalabilir. Öte yandan, trafik Tor düğümleri zinciri üzerinden yönlendirildiğinden, web siteleri ve hizmetleri gerçek IP adresinizi göremez ve sizi coğrafi olarak engelleyemez (ancak Tor düğümleriyle ilişkili IP’lere de dostça davranmayabilirler). Tor diğer tarayıcılara benzediği gibi çok kuvvetli bir tarayıcıdır fakat onu farklı yapan yüksek anonimlik, gizlilik ve kişisel veri korumasıdır. VPN sağlayıcılarının yalnızca bir VPN hizmetinin sorunsuz şekilde çalışması ve teknik destek için gerekli olan minimum verileri kaydetmesi esastır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası nedir?

Bu bilgilendirme ve farkındalık çerçevesinde, suçun tanımından cezai müeyyidelere, yasal sınırlardan şikayet süreçlerine kadar geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyoruz. Bir suçun cezalandırılabilmesinin şikayet şartına tabi olup olmadığının belirlenmesi için madde metninde suçun şikayete tabi olduğunun açıkça ifade edilmiş olması gerekmektedir. Küçük yaşta cinsel ilişki suçu kanun lafzından da açıkça anlaşılacağı üzere takibi şikayete tabi bir suçtur. Şikayet süresi mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 6 aydır.

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklar açısından ele alınmış bir suç tipidir. Bu suçla, 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış kişilerin cinsel bütünlüğü korunmaktadır. Kanun koyucu 15 yaş sınırını ele alırken; çocuğun, temyiz kudretine sahip olup olmadığına bakmaksızın suçun oluşacağını düzenlemiştir. Yani 15 yaşını tamamlamış bir çocuk, temyiz kudretine sahip olsa dahi suç oluşur. Zaten bu suç tipinde 15 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel ilişkiye girerken rızası vardır; ancak gelişimini tamamlamamış olan çocuğun vücut bütünlüğünün korunması istendiği için bu suç tipi düzenlenmiştir.

Ayrıca şirket, resmi web sitesinden indiremeyen kullanıcılar için Tor’u edinmek için ek yöntemler geliştirdi. Dünyanın her yerinden geniş bir VPN sunucu konumu listesi sunan bir VPN sağlayıcısı seçerek, kendinize en uygununu elde etmiş olacaksınız. Mobil operatörler de dahil olmak üzere telekomünikasyon taşıyıcıları, belirli web içeriği türlerini sansürlemek için özel yazılım ve donanım ekipmanları kurabilir.

Bu, suçun özgü karakteristiğinden kaynaklanan bir durumdur ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri bu kontekste değerlendirilmelidir. Kanun yaş üst sınırı için 18 yaşını doldurmamış olan çocukları kasteder. PornWebmasters biraz farklı, çünkü sikinizi sallayabileceğiniz şeylerden oluşan bir dizin değil; internetteki milyonlarca azgın sik sallayıcıdan para kazanmanıza yardımcı olacak kaynaklardan oluşan bir dizin. Türünün tek örneği olan bu dizin, en ünlü ve başarılı porno webmasterlarından biri tarafından yönetiliyor. Eğer siz de benim izimden gitmek istiyorsanız, işte size fırsat. Dünyadaki weeaboos ve azgın inekler için, ThePornDude’da listelediğimden daha fazla anime odaklı yetişkin içeriği bulabileceğiniz HentaiSites’i başlattım.

Öner Hukuk ve Danışmanlık Bakırköy Hukuk

Nitekim eğer, cinsel ilişki kurulan çocuğun özgür iradesi yoksa tehdit, cebir veyahut hile gibi yollarla bu ilişki kurulmuşsa, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil; “çocukların cinsel istismar suçu” oluşur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun faili hem erkek hem kadın olabilir. Özellikle, mağdur 15 yaşın altında ise ya da yaş aralığında olup hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak düzeydeyse, bu durum daha ağır bir suç olan TCK madde 103’te düzenlenen “Çocukların Cinsel İstismarı” kapsamına girer. Bunun yanı sıra, 18 yaşın altında bireylerin mahkeme tarafından ergin kılınmış olması bu suçun mağduru olarak değerlendirilmesini değiştirir. Ergin kılınmış bireyler, reşit sayıldıklarından, “reşit olmayanla cinsel ilişki suçu” kapsamında olmazlar ve bu durum suçun tanımı açısından önem teşkil eder. Hukuk, her koşulda çocukları korumak için sert çizgiler çizmiş ve cinsel dokunulmazlığa büyük bir önem vermiştir.

Ancak Yargıtay’a göre, akran çocuklar arasında gerçekleşen cinsel ilişkinin faili “erkek”tir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlendiğinde, mağdurun hakları ve toplumun güvenliği en üst düzeyde korunmaya çalışılır. Bu kapsamda, adli merciler ve ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alarak suçluların cezalandırılmasını ve benzer suçların önlenmesini hedefler. Bu durumda ise idari davalar konusunda uzman idari dava avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Yatarı

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda göz altı yapılabilmektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15 yaşını bitirmiş 18 yaşını doldurmamış çocuklara özgü bir suçtur. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve 18 yaşın altındaki bir bireyle cinsel ilişkide bulunmanın cezalandırıldığı ciddi bir suçtur. Bu suçlara bakmakla görevli avukat ise cinsel suçlar avukatıdır. Ceza ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir.

Hukuk büromuz diğer tüm hukuk bürolarında olduğu gibi bireysel müvekkillerin yanı sıra tüzel kişilere de hukuki hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda, suça iştirak eden kişilerden birinin gönüllü vazgeçmesi durumunda (TCK.m.41), sadece vazgeçen şerik bu hükümden yararlanacaktır. Yani, eyleme katılan kişilerden birisi suçtan vazgeçerse, bu durum sadece vazgeçen şeriki bağlar.

18 yaşın altındaki kişilere pornografik içerik sağlamak yasa dışıdır ve pornografik içeriği satan mağazalar, 18 yaşın altındaki kişilerin tesislerine girmesini engellemelidir. Mağazanın sadece bir bölümü pornografi konusunda uzmanlaşıyorsa, diğer yerlerden tamamen kapatılmalıdır. Ek olarak, mağazalar ürünleri sergilememeyi veya satış için reklam vermemeyi seçebilir, bu durumda küçükler kabul edilebilir. Almanya’da pornografik materyal barındıran siteler, hedef kitlenin 18 yaşın üzerinde olduğunu doğrulamak için çok katı kurallara uymalıdır.

Bir VPN ile yalnızca favori içeriğinize erişmekle kalmaz, aynı zamanda gizliliğiniz ve anonimliğiniz için güçlü bir korumaya sahip olursunuz. Avantajları arasında güçlü şifreleme, VPN sunucu konumlarının geniş bir listesi ve açık kayıt tutmama politikası bulunmaktadır. Tor kullanmanın en ciddi dezavantajı bağlantı hızınızı önemli ölçüde yavaşlatmasıdır. Bu yüzden Tor porno engellemelerini aşmak için mükemmel bir seçim gibi görünmüyor – içerik indirmek sonsuza kadar sürecektir. Ayrıca, Tor trafiği bazı ülkelerin hükümetleri tarafından yakından izlenir ve hatta engellenir, çünkü yalnızca Tor ile genellikle yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilen DarkNet’e erişmek mümkündür. Yasaksız porno siteleri için kullanılan bir VPN’in ayrıca çok sıkı bir gizlilik politikası olması lazım.

Bilgi paylaşmak ve yeni teknolojilere ayak uydurmak bir hobi ve tutkudur. VPN hizmetleri için en iyi inceleme sitelerinden biri olmak istiyorum. Doğru satın alma kararını vermenize yardımcı olacağım, böylece gerçek internet özgürlüğü ve çevrimiçi güvenliği kucaklayabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *